2018. gada vietējā projekta MĒS ALSUNGAI 2018 konkursa rezultāti

Vietējo projektu konkursā „Mēs-Alsungai!2018” šogad tika saņemti 8 projektu pieteikumi, no kuriem tika atlasīti 4 projekti finansējuma saņemšanai.
Atbalstīti tiek projekti: Lasīt tālāk

Jaunums konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem

Tiek izsludināts 2018. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, atbalstot uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju (saimnieciskā darbība reģistrēta ne agrāk kā 3 gadus kopš projektu konkursa izsludināšanas datuma mājas lapā www.alsunga.lv) biznesa ideju īstenošanu un attīstību. Lasīt tālāk

Kultūras projektu konkursa rezultāti

2018. gada jaunajā kultūras projektu konkursā “Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā” šogad tika saņemti 3 projektu pieteikumi, tie tika izvērtēti un tika atlasīti 2 projekti finansējuma saņemšanai. Lasīt tālāk

Izsludināts projektu konkurss Mēs Alsungai! 2018

Alsungas novada dome izsludina Alsungas iniciatīvu projektu konkursu "Mēs Alsungai! 2018".
Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu no 01.03.2018. līdz 03.04.2018.(ieskaitot) plkst.17.00. Lasīt tālāk

Jaunums Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem

Tiek izsludināts 2018. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir Alsungas novada kultūrvides attīstība un atpazīstamības veidošana, jaunrades un sabiedrības radošuma attīstīšana. Lasīt tālāk