2019. gada vietējā projekta MĒS ALSUNGAI 2019 konkursa rezultāti

Vietējo projektu konkursā „Mēs-Alsungai! 2019” šogad tika saņemti 4 projektu pieteikumi un visi virzīti finansējuma saņemšanai.
Atbalstīti tiek projekti: Lasīt tālāk

Kultūras projektu konkursa rezultāti

2019. gada Alsungas novada domes rīkotā kultūras projektu konkursā šogad tika saņemti 2 projektu pieteikumi un abi tika apstiprināti finansējuma saņemšanai.
Atbalstīti tiek projekti: Lasīt tālāk

Izvērtēti iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības attīstībai

Alsungas novada domes konkursā finansējuma piešķiršanai uzņēmēju projektiem 2019. gadā tika kopā saņemti 6 projekta pieteikumi, no kuriem tika atlasīti 3 projekti finansējuma saņemšanai.
Atbalstīti tiek projekti: Lasīt tālāk

Izsludina projektu konkursu Mēs Alsungai 2019

Alsungas novada dome izsludina Alsungas iniciatīvu projektu konkursu "Mēs Alsungai! 2019".

Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu no 01.03.2019. līdz 29.03.2019.(ieskaitot) plkst.17.00. Lasīt tālāk

Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem

Tiek izsludināts 2019. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, atbalstot uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju (saimnieciskā darbība reģistrēta ne agrāk kā 3 gadus kopš projektu konkursa izsludināšanas datuma mājas lapā www.alsunga.lv) biznesa ideju īstenošanu un attīstību. Lasīt tālāk

Konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem

Tiek izsludināts 2019. gada konkurss Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā, kura mērķis ir Alsungas novada kultūrvides attīstība un atpazīstamības veidošana, jaunrades un sabiedrības radošuma attīstīšana. Lasīt tālāk