Mēs esam, lai jūs varētu:

atklāt un attīstīt savus mākslinieciskos talantus;
iepazīt un priecāties par citu talantiem;
saturīgi un interesanti atpūsties;
apgūt suitu garamantas.

Kultūras nams dibināts 1950. gadā. Pašreizējais kultūras nams celts 1967. gadā.

Kultūras namā strādājam: 
Kultūras nama direktore Gunta Matēviča- telef. 27867749,
e-pasts- alsungakultura@apollo.lv
Kultūras metodiķe Annija Macpane- telef. 27638688

Mūsu pulciņi