Mēs esam, lai jūs varētu:

atklāt un attīstīt savus mākslinieciskos talantus;
iepazīt un priecāties par citu talantiem;
saturīgi un interesanti atpūsties;
apgūt suitu garamantas.

Kultūras nams dibināts 1950. gadā. Pašreizējais kultūras nams celts 1967. gadā.

Kultūras namā strādā:

Direktore Annija Macpane- tālr. 23205690

alsungakultura@alsunga.lv , annijamacpane@gmail.com.

Kultūras metodiķe Inta Sproģe - tālr. 27867749

Pašdarbnieku kolektīvi: