Kontaktinformācija

Vārds, Uzvārds

Amats

Kontakti

Aivars Sokolovskis

Alsungas novada domes priekšsēdētājs

29663384
dome@alsunga.lv

Voldemārs Dunajevs

Alsungas novada domes izpilddirektors

 29386460

Valda Zingberga

Kancelejas vadītāja, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

63351342; 26699509
dome@alsunga.lv

Ināra Staņislavčika Referente

29831365, 63351342
referente@alsunga.lv

Inga Bredovska Muzeja vadītāja 26425015
muzejs@alsunga.lv

Santa Kreičmane

Lauku konsultante, iepirkumu speciāliste

63351533, 27813338

iepirkumi@alsunga.lv

Ieva Rogozova

Pašvaldības policijas priekšniece

22007968
policija@alsunga.lv

Māris Bikse

Sporta metodiķis

27852817

Maira Baumane
Sanita Gulbe

Sociālā dienesta vadītāja

27807982
tālr., fakss 63321307
25652169
socialie@alsunga.lv

Ausma Mundiciema

Finanšu nodaļas vadītāja

63351396
26364270
ausma.mundiciema@alsunga.lv

Aiga Vanaga- Poriķe

Attīstības nodaļas vadītāja

20270718
koordinatore@alsunga.lv

Lauma Migoviča Attīstības nodaļas Projektu koordinatore

20280614
koordinatore@alsunga.lv

Anita Rudzīte

Finanšu nodaļas vadītāja vietniece

63351396

Santa Galiņa

grāmatvede

63351396
santa.galina@alsunga.lv

Marita Miezīte

kasiere

63351396
marita.miezite@alsunga.lv

Lija Baumane

Vidusskolas direktore

63351347, 29352554
vidusskola@alsunga.lv

Janeta Kristapsone

Mūzikas skolas direktore

63351450, 29161533
muzika@alsunga.lv

Aleta Lipsne

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

63351358, 26441393
alsungasbd@alsunga.lv

Rasma Cīrule

Bibliotēkas vadītāja

63351343, 27852093
biblioteka@alsunga.lv

Gunta Matēviča

Kultūras nama direktore

  27867749
alsungakultura@alsunga.lv

Aīda Vanaga

Izglītības pārvaldes vadītāja

26397069

Dina Kaminska

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

63351502, 27830370
barintiesa@alsunga.lv

Ieva Zāģere

vecākā grāmatvede

63351396

Raimonds Kalējs

būvvaldes būvinspektors

26463999

Ineta Butāne

būvvaldes vadītāja

29283768
buvvalde@alsunga.lv

 

 

Darba un pieņemšanas laiki pašvaldības institūcijās- šeit:

Deputāti

Vārds, uzvārds

Telefons

Aivars Sokolovskis

29663384

Edgars Zvejnieks

29257193

Grigorijs Rozentāls

29196396

Andris Kaminskis

29134909

Dace Martinova

29222103

Jānis Gulbis

26488640

Ināra Staņislavčika

29831365

Edgars Goldbergs

28381026

Zaiga Vanaga

26151383


Nosūtīt ziņu