FINANŠU un SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

komiteja

Komitejas priekšsēdētāja- domes priekšsēdētāja  Daiga Kalniņa.

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks Grigorijs Rozentāls.

Locekļi:

  1. Inga Bredovska
  2. Ilze Bloka
  3. Ainars Macpans
  4. Aivars Sokolovskis
  5. Juris Šteinbergs
  6. Māra Rozentāle
  7. Zaiga Vanaga

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA un

SOCIĀLO LIETU komiteja

Komitejas priekšsēdētāja Zaiga Vanaga 

Locekļi:

  1. Inga Bredovska
  2. Ainars Macpans
  3. Māra Rozentāle