FINANSU un SAIMNIECISKO LIETU komiteja

Aivars Sokolovskis-priekšsēdētājs

Edgars Zvejnieks,Edgars Goldebergs, Jānis Gulbis, Dace Martinova, Andris Kaminskis, Grigorijs Rozentāls, Ināra Staņislavčika, Zaiga Vanaga.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA un SOCIĀLO LIETU komiteja

Dace Martinova- priekšsēdētāja

Edgars Zvejnieks, Grigorijs Rozentāls, Ināra Staņislavčika.