FINANŠU un SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS komiteja

Daiga Kalniņa- komitejas priekšsēdētāja
Grigorijs Rozentāls- komitejas priekšsēdētājas vietnieks
Inga Bredovska, Voldemārs Dunajevs, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Jānis Šmidbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA un SOCIĀLO LIETU komiteja

 Inga Bredovska, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga.