Pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1, Krasta ielā 4, Alsungā

Alsungas novada dome, saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašums Nr.1, Krasta ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62429000212, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 1, 63.40 m2 platībā un 594/16493 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala Krasta ielā 4. Lasīt tālāk

Pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.5 Aizputes ielā 4, Alsungā

Alsungas novada dome, saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu Nr. 5, Aizputes ielā 4, Alsungā, Alsungas novadā, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62429000211, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 5, 42.60 m2 platībā un 426/5466 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala Aizputes ielā 4. Lasīt tālāk