Mežniecības izsole

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Mežniecība'' Lasīt tālāk