Autobusa ISUZU pārdošana

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu pārdod par brīvu cenu kustamo mantu- autobuss ''ISUZU TURQUOISE''
Autobusa'' ISUZU TURQUOISE ''pārdošanas cenu 7840.00EUR
Pieteikums par transportlīdzekļa ISUZU TURQUOISE pirkšanu iesniedzams Alsungas novada domē desmit darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās pirkt vairākas personas, Alsungas novada izsoles komisija organizēs izsoli starp šim personām.
Reģistrācija tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Kurzemnieks" lidz 2017.gada 7.augustam plkst. 17.00
Autobusa apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.Sīkāka informācija mājaslapā www.alsunga.lv
Ja rodas jautājumi rakstiet iepirkumi@alsunga.lv vai zvaniet 27813338 Lasīt tālāk