Autobusa "ISUZU TURQUOISE" izsole

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- autobusu pasažieru ''ISUZU TURQUOISE''. Lasīt tālāk

Vieglā transportlīdzekļa "VW Transporter" izsole

Alsungas novada dome saskaņā ar Publiskās mantas atsavināšanas likumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- vieglais transportlīdzeklis ''VW Transporter''

Izsole notiks 2017.gada 27.aprīlī plkst. 15.00, izsoles nosacītā cena 350.00 EUR, nodrošinājums 35.00 EUR, reģistrācijas maksa 7.00 EUR.

Atsavināšanas metode - pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% EURO.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Kurzemnieks", reģistrācijai izsolei un nodrošinājuma samaksa līdz 2017.gada 27.aprīlim plkst. 15.00

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.alsunga.lv mājaslapā vai Alsungas novada domē un reģistrācija , darbdienās Alsungas novada domē Alsungā , Pils ielā 1, nekustamā īpašuma speciālistes kabinetā vai pie sekretāres ; tālr. 27813338, 63351342'' .

Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saitīti par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.

Autobusa apskate iepriekš sazvanoties katru darba dienu no plkst.9.00-16.00.''

Izsoles dokumentācija- šeit: