Jauna autobusa iegāde

 Jauna autobusa iegāde pašvaldības vajadzībām

Publikācijas datums

7. oktobris 2016.g.

Iepirkuma metode

ATKLĀTS KONKURSS.

Iepirkuma veids

Piegādes

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND2016/5

Paredzamā iepirkuma priekšmets

“Jauna pasažieru autobusa iegāde Alsungas novada domes vajadzībām”

 

CVP kods

34121000-1.

Piedāvājums spēkā līdz

 

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums- šeit:   

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums- šeit:

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

 

 

Degvielas iepirkums

Degvielas iepirkums

Publikācijas datums

7. oktobris 2016.g.

Iepirkuma metode

Atklāts konkurss 

Iepirkuma veids

Piegādes( pirkums)

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND-2016/4

Paredzamā iepirkuma priekšmets

‘’Degvielas iegāde Alsungas novada domes vajadzībām’

 

CVP kods

09100000-0

Piedāvājums spēkā līdz

 

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums- šeit:  

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums- šeit:

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

 

Autobusa iegāde

Jauna autobusa iegāde Alsungas novada domes vajadzībām

Autobusa iepirkums atcelts ar 2016. gada 19. septembri

Publikācijas datums

26. augusts 2016.g.

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Piegādes

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND2016/3

Paredzamā iepirkuma priekšmets

“Jauna pasažieru autobusa iegāde Alsungas novada domes vajadzībām”

 

CVP kods

34121000-1.

Piedāvājums spēkā līdz

 

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums  

Jautājumi un atbildes

 šeit:

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

Iepirkuma nolikums- šeit:

Pārtikas iepirkuma konkurss

Konkurss "Par pārtikas produktu piegādi Alsungas novada domes iestādēm".
Nolikums- šeit:
Tehniskā specifikācija- šeit:

Malkas piegāde

Malkas piegādes iepirkums

Publikācijas datums

  1. 2016.g.

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Piegādes

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND-2016/1

Paredzamā iepirkuma priekšmets

‘’Malkas piegāde Alsungas novada domei 2016. gadā’’

 

CVP kods

03412000-8

Piedāvājums spēkā līdz

  1. plkst. 14.30

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums- šeit:   

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums- šeit:

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums- šeit: