Gadskārtējais Zāļu dienas ieskaņas pasākums

Ordeņa piešķiršana Antonijai Trumsiņai

Baltā galdauta svētki 2017. .

Suitiņi "Pulkā eimu, pulkā teku"2017. Taurene.

Alsungas jaunieši talko "Žibgravā"

Talsu jauniešu diena 2017 "AR PUTNIEM"

Ghetto Games Alsungā

Jaunieši pārstāv Alsungu “Nīcas jauniešu dienā 2017”

Barikāžu atceres ugunskurs 2017.gada 20.janvārī

Alsunga

Rūķu darbnīcas Alsungas muzejā

Jaunieši piedalās "Labo darbu nedēļā" 2016

Suitu jauniešu centra organizētās Svētās Miķeļdienas Orientēšanās sacensības "Vai pazīsti Alsungu?"

Alsungā norisinājies Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) biedru seminārs

16. starpnovadu senioru saiets Ēdolē

Alsungas svētki Liepājā Kungu ielas kvartālā. Dzintara Lejas un Daces Martinovas foto

Alsungas diena Liepājā. Foto Juris Lipsnis un Dzintars leja

Alsungas vidusskolas prezentācija

Marija Steimane- Ručs saņem Trīs zvaigžņu ordeni

Trīs zvaigžņu ordeni saņem Marija Steimane- Ručs! 2016. gada 4. maijs.

Baltā galdauta svētki 2016. g. 3. maijā

Video Balttour 2016

Jaunieši sakopj Žibtaku

NVO festivāls „Jaunieši iesaistās”

Suitu jaunieši piedalās "Talsu jauniešu dienā 2016"

Alsungas jaunieši piedalās "Nīcas jauniešu dienā 2016".

DK SUITI draugu koncerts 2016. g. 2. aprīlī

Alsunga Balttour2016 izstādē

Suns

Ručam Trīs zvaigžņu ordenis

Alsunga

Balttour 2017

Sabiedrība ar dvēseli Latvija