17. janvāra sēdes protokols - šeit 

21. februāra sēdes protokols - šeit

14. marta ākrārtas sēdes protokols - šeit

19. marta sēdes protokols - šeit

8. aprīļa ārkārtas sēdes protokols - šeit

18. aprīļa sēdes protokols - šeit