21. aprīļa domes lēmumi- šeit:

19. maija sēdes lēmumi- šeit:

16. jūnija sēdes lēmumi- šeit:

20 jūnija ārkārtas sēdes lēmumi- šeit:

21. jūlija sēdes lēmumi- šeit:

25. augusta sēdes lēmumi- šeit:

22.septembra sēdes lēmumi- šeit:

30. septembra ārkārtas sēdes lēmumi- šeit:

20. oktobra sēdes protokols- šeit:

3. novembra ārkārtas sēdes protokols- šeit:

 24. novembra sēdes protokols- šeit:

15. decembra sēdes protokols- šeit:

29. decembra domes sēdes lēmums- šeit:

2017. gada 13. janvāra ārkārtas sēdes protokols- šeit:

31. janvāra sēdes protokols- šeit:

16. februāra sēde- šeit:

23.marta sēdes protokols- šeit:

30. marta ārkārtas sēdes protokols- šeit:

20. aprīļa sēdes protokols- šeit: 

28. aprīļa sēdes protokols- šeit:

25. maija sēdes lēmums- šeit:
A
lsungas Livonijas pils darbības stratēģija 2017.- 2022. gadam- šeit:

8. jūnija ārkārtas sēdes protokols- šeit: