13. janvāra ārkārtas sēdes protokols- šeit:

31. janvāra sēdes protokols- šeit:

16. februāra sēde- šeit:

23.marta sēdes protokols- šeit:

30. marta ārkārtas sēdes protokols- šeit:

20. aprīļa sēdes protokols- šeit: 

28. aprīļa sēdes protokols- šeit:

25. maija sēdes lēmums- šeit:

Asungas Livonijas pils darbības stratēģija 2017.- 2022. gadam- šeit:

8. jūnija ārkārtas sēdes protokols- šeit:

21. jūnija sēdes protokols- šeit:

28. jūnija domes ārkārtas sēdes protokols- šeit:

20. jūlija sēdes protokols- šeit:

21.augusta domes ārkārtas sēdes protokols - šeit

24. augusta sēdes protokols - šeit

7.septembra ārkārtas sēdes protokols- šeit