Projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem "Iesaisties Kurzemē!"

Izsludināts 2017.gada projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem "Iesaisties Kurzemē!"

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 02.02.2017. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursa "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts". Lasīt tālāk

Etniskās kultūras centrs “Suiti“

Biedrība "Etniskās kultūras centrs „Suiti”" tika nodibināta 2001. gada 18. decembrī ar mērķi sekmēt suitu novada kā etniskas kopienas apzināšanu un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un līdzsvarotu attīstību. Lasīt tālāk

Biedrība "Suitu novads"

Biedrības darbība galvenokārt ir saistīta ar publisku aktivitāšu organizēšanu, suitu kultūras mantojuma apzināšanu un ievietošanu internetā, finansu piesaistes projektu rakstīšanu, politisko lobēšanu, kā arī publicitātes veidošanu presē.

Lasīt tālāk

Suitu amatnieki

Biedrība "Suitu amatnieki" dibināta 2011.gada februārī. To dibināja 13 mākslinieki, amatnieki un rokdarbnieces, kas dzīvo Suitu novadā.
Biedrības mērķi ir popularizēt amatniecību Suitu novadā, Latvijā un pasaulē, saglabāt Suitu kultūras mantojumu, reklamēt Suitu novada unikalitāti.

Lasīt tālāk

Suitu kultūras mantojums

Biedrība Suitu Kultūras mantojums ir dibināta 2013.gadā.
Tajā apvienojušies biedri, kuriem ir svarīgi saglabāt suitu kultūras mantojuma vēsturiskās vērtības.

Lasīt tālāk

Alsungas keramika

Biedrība „Alsungas keramika” tika nodibināta 2013.gada februārī. Ideja par biedrības izveidošanu radās apvienojoties aktīviem vietējiem iedzīvotājiem ar vēlmi apgūt jaunas prasmes un iemaņas keramikas jomā un neapstāties pie padarītā.

Lasīt tālāk

Alsungas keramika realizējusi Teterevu fonda projektu

Biedrība "Alsungas keramika" realizējusi Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītu projektu "Suitos sievas podus taisa". Par piešķirto finansējumu EUR 2540.00 iegādāta keramikas glazēšanas kamera ar galda virpiņu, 3 jauni darba galdi un krēsli. Biedrība ikvienu interesentu aicina uz nodarbībām keramikas darbnīcā Alsungā, Skolas ielā 11a. Pieteikties pa tālr.:26668284 pie keramiķes-skolotājas Vijas.

Lasīt tālāk

Suitu tradīciju skoliņa

Aicinām pieteikties vasaras nometnei "Suitu tradīciju skoliņa 2016"

Norise: 27.jūnijs - 1.jūlijs (Alsungā, Basos, Gudeniekos un Jūrkalnē)
Vecuma grupa: 1.- 4.klase
Dalības maksa:15.00EUR
Pietiekšanās līdz 6.jūnijam pie skolotājām:
Alsungā - Ligitas Stašaite tālr. 29350773
Basos - Aiga Legzdiņa tālr. 26253907
Jūrkalnē - Kristīne Skrulle tālr. 26261884
Sīkāka informācija - Dace Martinova tālr. 29222103


Kokļu un stabules spēles nometne

Alsungā atkal varēs mācīties koklēt un stabulēt!
Afiša- šeit:

Pēterdienu daudzinot.

29. jūnijā tradicionālās mūzikas koncerts. 
Afiša- šeit: