Bezmaksas seminārs uzņēmējiem

Seminārs “Strādā droši un zinoši kopā Valsts darba inspekciju un Pārtikas un veterināro dienestu”
2017. gada 16. februārī Lasīt tālāk

Tikšanās ar LIAA pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem

Uzņēmēju individuālās tikšanās ar LIAA pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem Lasīt tālāk

Jauni uzņēmēji Alsungā

Alsungas novadā 2014.un 2015.gadā kopā jaundibinātas:
9 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
5 Zemnieku saimniecības
3 biedrības

Priecājamies un vēlam veiksmi darbos!

Pieejams atbalsts "Ieguldījumiem materiālajos aktīvos"

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". Lasīt tālāk

KBI Kuldīgā uzsāk savu darbību un gaida jaunos uzņēmējus

Ar 2016. gada 1. septembri darbu uzsākuši 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori.
Kuldīgas biznesa inkubators atrodas Pilsētas laukumā 4, 3.stāvā un tā pakalpojumi ir pieejami 3 Kurzemes novadu
uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, kuru deklarētā vai juridiskā adrese ir Kuldīgas, Skrundas vai Alsungas
novados. Lasīt tālāk

Par meža ugunsdrošības laikaposma atcelšanu- šeit:

Biznesa ideju konkurss

No šodienas sākas pieteikšanās reģionālo biznesa ideju konkursam
"Biznesa ekspresis", kura laikā aicinām ikvienu interesentu pieteikt
savu biznesa ideju!
Sīkāk- šeit:

Atbalsts piena ražošanas samazināšanai

No 15. septembra piena ražotāji var pieteikties atbalstam par piena ražošanas samazināšanu.
Sīkāk- šeit:

VID atbalsts uzņēmējiem

Uzņēmumiem, kuriem nodokļu maksājumu termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam, ir iespēja ar motivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID un sadalīt un atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem samaksu par nokavētajiem nodokļu maksājumiem. Lasīt tālāk

Darba devējiem!

Darba devēj! Izveido subsidēto darba vietu un saņem ESF līdzfinansējumu! Lasīt tālāk

Zemju platību apsaimniekotājiem

No 6.maija lauksaimniekiem būs iespējams EPS pieteikt atbalstam tās platības, kas ir sakoptas, bet šobrīd nav iekļautas blokā. Šīs platības ir jāiezīmē precīzi pa apsaimniekoto robežu. Ja LAD konstatēs, ka pieteiktā platība nav apsaimniekota, tiks piemērotas pārdeklarācijas sankcijas.