Novada attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriedes dokumenti

Alsungas novada domes lēmums par attīstības plānošanas dokumentu nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Iebildumi un priekšlikumi par Alsungas novada attīstības plānošanas dokumentiem

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts