Pašvaldības policija

 Adrese: Pils iela 1, Alsungas novadā, LV-3306
E-pasts: policija@alsunga.lv

Pašvaldības policijas priekšniece Ieva Rogozova, tālr. 22007968

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdienās: 14:00 – 17:00
Piektdienās: 09:00- 13:00