Izglītības pārvalde

Adrese: Skolas iela 11
Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306
Tālrunis:  26397069
E-pasts: aida.vanaga@inbox.lv

Pieņemšanas laiki: otrdienās no 14.00- 16.00
Darbinieki: Aīda Vanaga,  izglītības pārvaldes vadītāja

Izglītības pārvalde īsteno Alsungas novada domes lēmumus izglītības jomā, plāno izglītības attīstību, savas kompetences ietvaros izdara nepieciešamās izmaiņas mācību un audzināšanas iestāžu tīklā, iesniedz priekšlikumus Alsungas novada domei par to izvietojumu, dibināšanu, reorganizēšanu un slēgšanu, saskaņojot ar latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, nodrošina Izglītības pārvaldei pakļauto iestāžu darbību.

Pakalpojumi:

Izglītības pārvalde sniedz iedzīvotājiem informāciju par izglītības jautājumiem.

Iesniedzamie dokumenti:

Iedzīvotājs informāciju par izglītības jautājumiem var saņemt pa tālruni, ierodoties personīgi apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai arī iedzīvotājs var saņemt rakstisku atbildi (10 dienu laikā), ja iesniedz iesniegumu vai nosūta vēstuli Izglītības pārvaldei ar sev interesējošu jautājumu.

Informācija iedzīvotājiem tiek sniegta arī masu informācijas līdzekļos.

Saņemtie dokumenti: