Muzejs

CENAS 

Muzeja vai Pils apmeklējums   
Pieaugušiem EUR 1.50
Skolēniem un pensionāriem (uzrādot apliecības) EUR 0.50
Ģimenes biļete Muzeja vai Pils apmeklējumam  
2 pieaugušie un 1-4 bērni no 7 līdz 18 gadiem EUR 3.00
Dienas biļete Muzejs + Pils  
Pieaugušajiem EUR 2.00
Skolēniem un pensionāriem EUR 0.70
Ģimenes biļete EUR 4.00


PRICES

Museum or Castle visit  
Adults EUR 1.50
Schoolchildren, seniors EUR 0.50
Family ticket for Museum or Castle visit  
2 adults and 1-4 children age 7 to 18 years EUR 3.00
Day ticket Museum + Castle  
Adults EUR 2.00
Schoolchildren, seniors EUR 0.70
Family ticket EUR 4.00


ЦЕНЫ

Билет на Mузей или Замок  
Взрослые EUR 1.50
Школьники, пенсионеры EUR 0.50
Семейный билет на Музей или Замок  
2 взрослых и 1-4-х детей, от 7 до 18 лет EUR 3.00
Билет на Музей и Замок  
Взрослые EUR 2.00
Школьники, пенсионеры EUR 0.70
Семейный билет EUR 4.00