Būvvalde

Būvvaldes vadītāja: Ineta Butāne
Tālr:. 29283768
e-pasts: buvvalde@alsunga.lv
Būvvaldes būvinspektors: Raimonds Kalējs

Būvvalde pieņem:
katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā no 9.00 līdz 12.00
pārējās darbdienās, tālr.: 29283768

Būvvaldes informāciju 2015. gadā skatīt šeit:

Būvvaldes informāciju 2014. gadā skatīt šeit:

Būvniecības veidlapas:

 

Izsniegtās būvatļaujas 2012. gadā skatīt šeit:

Akceptētie būvprojekti 2012. gadā šeit:

Izsniegtās būvatļaujas 2013. gadā šeit:

Akceptētie būvprojekti 2013. gadā šeit:

Būvniecības pieteikumus 2013. gadā skatīt šeit: