Pārtikas produktu piegāde Alsungas novada domes iestādēm

Pārtikas produktu piegāde Alsungas novada domes iestādēm
Publisko iepirkuma likuma 19.pants, 2017.gada 20.jūnija Ministra kabineta noteikumi Nr.353 " Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"Alsungas novada dome izsludina pieteikšanos "Pārtikas produktu piegāde Alsungas novada domes iestādēm" saskaņa ar izstrādāto nolikumu un pielikumiem
Termiņu piedāvājumu iesniegšanai noteikts līdz 22.07.2019 plkst. 14.00.

Nolikums - šeit

Tehniskā specifikācija - šeit