Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Alsungas novada administratīvajā teritorijā

Publikācijas datums

 2018.gada 2.novembris

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma kārtībā.

Iepirkuma veids

Pakalpojums

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2018/5

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Alsungas novada administratīvajā teritorijā

CVP kods

90511000-2

Piedāvājums spēkā līdz

 2018.gada 5.decembris plkst. 13.00

Vērtēšanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums-kritēriji

Pielikumi

Nolikums - šeit

Pielikums 1 - šeit

Pielikums 2 - šeit

Pielikums 3 - šeit

Pielikums 4 - šeit

Pielikums 5 - šeit

Pielikums 6 - šeit

Pielikums 7 - šeit

Pielikums 8 - šeit

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums - šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums - šeit