18.janvāra sēdes protokols - šeit

15. februāra sēdes protokols - šeit

15. marta sēdes protokols - šeit

27.marta ārkārtas sēdes protokols - šeit

26. aprīļa sēdes protokols - šeit

17.maija sēdes protokols - šeit

21. jūnija domes sēdes protokols - šeit

19. jūlija domes sēdes protokols - šeit

16. augusta sēdes protokols - šeit

20. septembra sēdes protokols - šeit

1. oktobra ārkārtas sēdes protokols - šeit

18. oktobra domes sēdes protokols - šeit

25. oktobra domes ārkārtas sēdes protokols - šeit

15. novembra domes sēdes protokols -  šeit

20.decembra domes sēdes protokols - šeit