Grants ceļa pārbūve

Publikācijas datums

2017. g. 5. janvāris

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Pakalpojums

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2017/1/ELFLA/LAP

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Alsungas novada grants ceļa pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

CVP kods

71240000-2.

Piedāvājums spēkā līdz

 

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums- šeit:   

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums- šeit:

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

 

Kurināmās malkas iegāde

Publikācijas datums

31. marts 2017. g.

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Piegāde

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2017/2

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Kurināmās malkas iegāde Alsungas novadā

CVP kods

03413000-8

Piedāvājums spēkā līdz

 2017.gada 18. aprīlim plkst. 10.00 plkst. 14.30

Vērtēšanas kritēriji

Zemākā cena

Pielikumi

Nolikums- šeit:   

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums-šeit:

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums- šeit:

Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi

Iepirkums pārtraukts ar 2017. gada 5. decembri

Publikācijas datums

10. novembris 2017. g.

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8 panta kārtībā.

Iepirkuma veids

Būvdarbi

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs 

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND 2017/3/ERAF

Paredzamā iepirkuma priekšmets

"Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi"

CVP kods

45260000-7

Piedāvājuma iespeigšanas termiņš

 2017.gada 14. decembris plkst. 13.00

Vērtēšanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā zemāko cenu

Pielikumi

Nolikums - šeit

Pielikumi

Dokuments 1 - šeit

Dokements 2 - šeit

Dokuments 3 - šeit

Dokuments 4.1. - šeit

                 4.2. - šeit 

                 4.3. - šeit

                 4.4. - šeit

Dokuments 5 - šeit

Pils tāme - šeit

Apsekošana un inventarizācija - šeit

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums

ATKLĀTA KONKURSA"Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi" Iepirkuma identifikācijas Nr. “AND/2017/3/ERAF, ziņojums par iepirkuma pārtraukšanu.

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums

Degvielas iepirkums

 

Publikācijas datums

 17.11.2017

Iepirkuma metode

Atklāts konkurss 

Iepirkuma veids

Piegādes( pirkums)

Pasūtītājs

Alsungas novada dome

Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs

LV 90000036596

Adrese

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas  novads, LV 3306

Kontaktpersona

Santa Kreičmane tālr. 27813338, fakss 63351342, e-pasts: iepirkumi@alsunga.lv

Identifikācijas numurs

AND-2017/4

Paredzamā iepirkuma priekšmets

‘’Degvielas iegāde Alsungas novada domes vajadzībām’

 

CVP kods

09100000-0

Piedāvājums iesniegšanas datums

 

Vērtēšanas kritēriji

Saimnieciski visdevīgākais piedāvājums -zemākā cena

Pielikumi

Nolikums - šeit

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums - šeit

Noslēgtais iepirkuma līgums

Līgums